Tải Game

[S1] Sự Kiện Tết 2023

Thời Gian Bắt Đầu: 17h00 ngày 26/12/2022

Thời Gian Kết Thúc: 17h00 ngày 30/01/2023

NỘI DUNG SỰ KIỆN:

NPC Nội Dung
Lễ Quan Sự Kiện

Vị Trí: Thất Đại Thành Thị

Chức năng:

 • Sử dụng vật phẩm Sự Kiện
 • Mua vật phẩm Sự Kiện
 • Gia hạn Sự Kiện
 • Nhận thưởng Sự Kiện

Vật Phẩm Liên Quan

Vật Phẩm Nội Dung

Ngọc Bội

Vòng Tay

Khuyên Tai

Lược Cài Tóc

Rơi tại Khu Vực Luyện công trên cấp 50.

Khăn Uyên Ương

 • Mua tại NPC Tổng Quản Sự Kiện
 • Giá: 10 vạn lượng

Ngọc Long Châu

 • Mua tại NPC Tổng Quản Sự Kiện
 • Giá: 1 Xu

Đại Mạn Đà Na Hoa

 • Gia hạn thêm sử dụng Vật Phẩm Phong Bao - Đặc Biệt

Chế Tạo Vật Phẩm

Vật Phẩm Công Thức Nội Dung

Tín Vật Thường

Ghép tại NPC Tổng Quản Sự Kiện

Công Thức Ghép:

 • 1 Ngọc Bội.
 • 1 Vòng Tay.
 • 1 Khuyên Tai.
 • 1 Lược Cài Tóc.

Sử Dụng nhận:

 • Phong Bao - Nhỏ

Tín Vật Uyên Ương

Ghép tại NPC Tổng Quản Sự Kiện

Công Thức Ghép:

 • 1 Tín Vật Thường.
 • 1 Khăn Uyên Ương.

Sử Dụng ngẫu nhiên nhận:

 • Phong Bao - Nhỏ
 • Phong Bao - Lớn
 • Phong Bao - Đặc Biệt
 • Phần thưởng vật phẩm có thể nhận được
  • Tiên Thảo Lộ
  • Thiết La Hán
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Các Loại Thuốc Lak
  • Danh Vọng
  • Và còn nhiều vật phẩm quý khác

Tín Vật Long Châu

Ghép tại NPC Tổng Quản Sự Kiện

Công Thức Ghép:

 • 1 Tín Vật Thường.
 • 1 Ngọc Long Châu.

Sử Dụng ngẫu nhiên nhận:

 • Phong Bao - Nhỏ
 • Phong Bao - Lớn
 • Phong Bao - Đặc Biệt
 • Đại Mạn Đà Na Hoa(gia hạn sử dụng thêm Phong Bao - Đặc Biệt
 • Phần thưởng vật phẩm có thể nhận được
  • Ngựa Phiên Vũ
  • Ngựa Bôn Tiêu
  • Ngựa Phi Vân
  • Ngựa Chiếu Dạ
  • Bí Phổ Môn Phái 120
  • Mảnh Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái
  • Nhạc Vương Hồn Thạch
  • Bí Kip 90
  • Ngựa 80
  • Trang bị An Bang
  • Trang bị Định Quốc
  • Trang bị Hiệp Cốt
  • Trang bị Nhu Tình
  • Đại Thành Bí Kíp 120
  • Đại Thành Bí Kíp 90
  • Tẩy Tủy Kinh
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Tiên Thảo Lộ
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Thiết La Hán
  • Bách Quả Lộ
  • Các Loại Thuốc Lak
  • Danh Vọng
  • Và còn nhiều vật phẩm quý khác

Phong Bao - Nhỏ

Nhận được khi sử dụng:

 • Tín Vật Thường
 • Tín Vật Uyên Ương
 • Phong Bao - Đặc Biệt

  Sử Dụng nhận:

  • 400.000 Kinh Nghiệm

  Giới Hạn Sử Dụng: 2000 Phong Bao - Nhỏ

  Phong Bao - Lớn

  Nhận được khi sử dụng:

 • Tín Vật Uyên Ương
 • Phong Bao - Đặc Biệt

  Sử Dụng nhận:

  • 800.000 Kinh Nghiệm

  Giới Hạn Sử Dụng: 2000 Phong Bao - Lớn

  Phong Bao - Đặc Biệt

  Nhận được khi sử dụng:

 • Tín Vật Uyên Ương
 • Phong Bao - Đặc Biệt

  Sử Dụng nhận:

  • 1.400.000 Kinh Nghiệm

  Giới Hạn Sử Dụng: 2000 Phong Bao - Đặc Biệt

  Phần Thưởng Mốc

   Phần Thưởng Sử Dụng Tối Đa 3 loại Phong Bao - Nhỏ, Lớn, Đặc Biệt
  • Chắc chắn nhận được:
   • 150.000.000 điểm kinh nghiệm
   • Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Nhận Được:
    • Mảnh Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái
    • Mã Bài Bôn Tiêu
   • Lưu Ý: Sử dụng Đại Mạn Đà Na Hoa có thể sử dụng thêm 2000 Phong Bao - Đặc Biệt
   Phần Thưởng Khi Sử Dụng tối đa thêm 2000 Phong Bao - Đặc Biệt
  • Chắc chắn nhận được:
   • 200.000.000 điểm kinh nghiệm
   • Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Nhận Được:
    • 1-3 Mã Bài Bôn Tiêu
    • Mảnh Vũ Khí Hoàng Kim Môn Phái

  Sự Kiện Phản Đồ Võ Lâm

  • Thời Gian Diễn Ra Sự Kiên: 20h30 Hàng Ngày
  • Vị Trí Xuất Hiện Boss: Xuất hiện 1 Boss vị trí ngẫu nhiên trên toàn bản đồ.
  • Phần Thưởng Nhận Được Khi Tiêu Diệt Boss:
   • Trang bị Xanh
   • Bí Phổ Môn Phái 120
   • Mảnh Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái
   • Bí Kip 90
   • Ngựa 80
   • Trang bị An Bang
   • Trang bị Định Quốc
   • Trang bị Hiệp Cốt
   • Trang bị Nhu Tình
   • Tẩy Tủy Kinh
   • Võ Lâm Mật Tịch
   • Tiên Thảo Lộ
   • Thủy Tinh
   • Tinh Hồng Bảo Thạch
   • Thiết La Hán
   • Bách Quả Lộ
   • Và còn nhiều vật phẩm quý khác