Tải Game

[S2] Sự Kiện Quốc Khánh 2-9

Thời Gian Bắt Đầu: 17h00 ngày 22/08/2022

Thời Gian Kết Thúc: 17h00 ngày 15/09/2022

NỘI DUNG SỰ KIỆN:

NPC Nội Dung
Lễ Quan Sự Kiện

Vị Trí: Thất Đại Thành Thị

Chức năng:

 • Sử dụng vật phẩm Sự Kiện
 • Mua vật phẩm Sự Kiện
 • Gia hạn Sự Kiện
 • Nhận thưởng Sự Kiện

Vật Phẩm Liên Quan

Vật Phẩm Nội Dung

Mảnh 1

Mảnh 2

Mảnh 3

Mảnh 4

Rơi tại Khu Vực Luyện công trên cấp 50.

Chìa Khóa Bạc

 • Mua tại NPC Tổng Quản Sự Kiện
 • Giá: 2 vạn lượng

Chìa Khóa Vàng

 • Mua tại NPC Tổng Quản Sự Kiện
 • Giá: 1 Xu

Bức Thư Quốc Khánh

 • Gia hạn thêm sử dụng Vật Phẩm Kỷ Vật - Vàng

Chế Tạo Vật Phẩm

Vật Phẩm Công Thức Nội Dung

Rương Đồng

Ghép tại NPC Tổng Quản Sự Kiện

Công Thức Ghép:

 • 1 Mảnh 1.
 • 1 Mảnh 2.
 • 1 Mảnh 3.
 • 1 Mảnh 4.

Sử Dụng nhận:

 • Kỷ Vật - Đồng

Rương Bạc

Ghép tại NPC Tổng Quản Sự Kiện

Công Thức Ghép:

 • 1 Rương Đồng.
 • 1 Chìa Khóa Bạc.

Sử Dụng ngẫu nhiên nhận:

 • Kỷ Vật - Đồng
 • Kỷ Vật - Bạc
 • Kỷ Vật - Vàng
 • Phần thưởng vật phẩm có thể nhận được
  • Tiên Thảo Lộ
  • Thiết La Hán
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Các Loại Thuốc Lak
  • Danh Vọng
  • Và còn nhiều vật phẩm quý khác

Rương Vàng

Ghép tại NPC Tổng Quản Sự Kiện

Công Thức Ghép:

 • 1 Rương Đồng.
 • 1 Chìa Khóa Vàng.

Sử Dụng ngẫu nhiên nhận:

 • Kỷ Vật - Đồng
 • Kỷ Vật - Bạc
 • Kỷ Vật - Vàng
 • Bức Thư Quốc Khánh(gia hạn sử dụng thêm Kỷ Vật - Vàng
 • Phần thưởng vật phẩm có thể nhận được
  • Ngựa Phi Vân
  • Ngựa Chiếu Dạ
  • Bí Phổ Môn Phái 120
  • Nhạc Vương Hồn Thạch
  • Bí Kip 90
  • Ngựa 80
  • Trang bị An Bang
  • Trang bị Định Quốc
  • Trang bị Hiệp Cốt
  • Trang bị Nhu Tình
  • Đại Thành Bí Kíp 90
  • Tẩy Tủy Kinh
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Tiên Thảo Lộ
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Thiết La Hán
  • Bách Quả Lộ
  • Các Loại Thuốc Lak
  • Danh Vọng
  • Và còn nhiều vật phẩm quý khác

Kỷ Vật - Đồng

Nhận được khi sử dụng:

 • Rương Đồng
 • Rương Bạc
 • Kỷ Vật - Vàng

  Sử Dụng nhận:

  • 200.000 Kinh Nghiệm

  Giới Hạn Sử Dụng: 2000 Kỷ Vật - Đồng

  Kỷ Vật - Bạc

  Nhận được khi sử dụng:

 • Rương Bạc
 • Kỷ Vật - Vàng

  Sử Dụng nhận:

  • 400.000 Kinh Nghiệm

  Giới Hạn Sử Dụng: 2000 Kỷ Vật - Bạc

  Kỷ Vật - Vàng

  Nhận được khi sử dụng:

 • Rương Bạc
 • Kỷ Vật - Vàng

  Sử Dụng nhận:

  • 800.000 Kinh Nghiệm

  Giới Hạn Sử Dụng: 2000 Kỷ Vật - Vàng

  Phần Thưởng Mốc

   Phần Thưởng Sử Dụng Tối Đa 3 loại Kỷ Vật - Đồng, Bạc, Vàng
  • Chắc chắn nhận được:
   • 100.000.000 điểm kinh nghiệm
   • 1 cuốn Tẩy Tủy Kinh
  • Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Nhận Được:
   • Ngựa 80
   • Trang bị Định Quốc
  • Lưu Ý: Sử dụng Bức Thư Quốc Khánh có thể sử dụng thêm 2000 Kỷ Vật - Vàng
   Phần Thưởng Khi Sử Dụng tối đa thêm 2000 Kỷ Vật - Vàng
  • Chắc chắn nhận được:
   • 150.000.000 điểm kinh nghiệm
   • 1 cuốn Võ Lâm Mật Tịch
  • Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Nhận Được:
   • Phi Vân
   • Trang bị An Bang

  Sự Kiện Phản Đồ Võ Lâm

  • Thời Gian Diễn Ra Sự Kiên: 20h30 Hàng Ngày
  • Vị Trí Xuất Hiện Boss: Xuất hiện 1 Boss vị trí ngẫu nhiên trên toàn bản đồ.
  • Phần Thưởng Nhận Được Khi Tiêu Diệt Boss:
   • Trang bị Xanh
   • Bí Kip 90
   • Ngựa 80
   • Trang bị An Bang
   • Trang bị Định Quốc
   • Trang bị Hiệp Cốt
   • Trang bị Nhu Tình
   • Tẩy Tủy Kinh
   • Võ Lâm Mật Tịch
   • Tiên Thảo Lộ
   • Thủy Tinh
   • Tinh Hồng Bảo Thạch
   • Thiết La Hán
   • Bách Quả Lộ
   • Và còn nhiều vật phẩm quý khác