Tải Game

[Biện Kinh] Sự Kiện Mùa Hè Sôi Động

Thời Gian Bắt Đầu: 17h00 ngày 01/06/2021

Thời Gian Kết Thúc: 17h00 ngày 25/06/2022

NỘI DUNG SỰ KIỆN:

NPC Nội Dung
Lễ Quan Sự Kiện

Vị Trí: Thất Đại Thành Thị

Chức năng:

 • Sử dụng vật phẩm Sự Kiện
 • Mua vật phẩm Sự Kiện
 • Gia hạn Sự Kiện
 • Nhận thưởng Sự Kiện

Vật Phẩm Liên Quan

Vật Phẩm Nội Dung

Mảnh Nhật Nguyệt 1

Mảnh Nhật Nguyệt 2

Mảnh Nhật Nguyệt 3

Mảnh Nhật Nguyệt 4

Rơi tại Khu Vực Luyện công trên cấp 50.

Mảnh Nhật Nguyệt 5

 • Mua tại NPC Tổng Quản Sự Kiện
 • Giá: 8 vạn lượng

Mảnh Nhật Nguyệt 6

 • Mua tại NPC Tổng Quản Sự Kiện
 • Giá: 1 Xu

Mật Thư Thần Bí

 • Gia hạn thêm sử dụng Vật Phẩm Thái Thanh Chân Kinh

Chế Tạo Vật Phẩm

Vật Phẩm Công Thức Nội Dung

Nhật Nguyệt Song Luân

Ghép tại NPC Tổng Quản Sự Kiện

Công Thức Ghép:

 • 1 Mảnh Nhật Nguyệt 1.
 • 1 Mảnh Nhật Nguyệt 2.
 • 1 Mảnh Nhật Nguyệt 3.
 • 1 Mảnh Nhật Nguyệt 4.

Sử Dụng nhận:

 • Ngọc Thanh Chân Kinh

Vũ Vương Nhật Nguyệt

Ghép tại NPC Tổng Quản Sự Kiện

Công Thức Ghép:

 • 1 Nhật Nguyệt Song Luân.
 • 1 Mảnh Nhật Nguyệt 5.

Sử Dụng ngẫu nhiên nhận:

 • Ngọc Thanh Chân Kinh
 • Thượng Thanh Chân Kinh
 • Thái Thanh Chân Kinh
 • Phần thưởng vật phẩm có thể nhận được
  • Tiên Thảo Lộ
  • Thiết La Hán
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Các Loại Thuốc Lak
  • Danh Vọng
  • Và còn nhiều vật phẩm quý khác

Nhật Nguyệt Bảo Tháp

Ghép tại NPC Tổng Quản Sự Kiện

Công Thức Ghép:

 • 1 Nhật Nguyệt Song Luân.
 • 1 Mảnh Nhật Nguyệt 6.

Sử Dụng ngẫu nhiên nhận:

 • Ngọc Thanh Chân Kinh
 • Thượng Thanh Chân Kinh
 • Thái Thanh Chân Kinh
 • Mật Thư Thần Bí(gia hạn sử dụng thêm Thái Thanh Chân Kinh
 • Phần thưởng vật phẩm có thể nhận được
  • Ngựa Phi Vân
  • Ngựa Chiếu Dạ
  • Bí Phổ Môn Phái 120
  • Mảnh Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái
  • Nhạc Vương Hồn Thạch
  • Bí Kip 90
  • Ngựa 80
  • Trang bị An Bang
  • Trang bị Định Quốc
  • Trang bị Hiệp Cốt
  • Trang bị Nhu Tình
  • Đại Thành Bí Kíp 90
  • Tẩy Tủy Kinh
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Tiên Thảo Lộ
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Thiết La Hán
  • Bách Quả Lộ
  • Các Loại Thuốc Lak
  • Danh Vọng
  • Và còn nhiều vật phẩm quý khác

Ngọc Thanh Chân Kinh

Nhận được khi sử dụng:

 • Nhật Nguyệt Song Luân
 • Vũ Vương Nhật Nguyệt
 • Thái Thanh Chân Kinh

  Sử Dụng nhận:

  • 175.000 Kinh Nghiệm

  Giới Hạn Sử Dụng: 2000 Ngọc Thanh Chân Kinh

  Thượng Thanh Chân Kinh

  Nhận được khi sử dụng:

 • Vũ Vương Nhật Nguyệt
 • Thái Thanh Chân Kinh

  Sử Dụng nhận:

  • 350.000 Kinh Nghiệm

  Giới Hạn Sử Dụng: 2000 Thượng Thanh Chân Kinh

  Thái Thanh Chân Kinh

  Nhận được khi sử dụng:

 • Vũ Vương Nhật Nguyệt
 • Thái Thanh Chân Kinh

  Sử Dụng nhận:

  • 700.000 Kinh Nghiệm

  Giới Hạn Sử Dụng: 2000 Thái Thanh Chân Kinh

  Phần Thưởng Mốc

   Phần Thưởng Sử Dụng Tối Đa 3 loại Ngọc, Thượng, Thái Thanh Chân Kinh
  • Chắc chắn nhận được:
   • 100.000.000 điểm kinh nghiệm
   • Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Nhận Được:
    • Mảnh Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái
    • Trang bị Định Quốc
   • Lưu Ý: Sử dụng Mật Thư Thần Bí có thể sử dụng thêm 2000 Thái Thanh Chân Kinh
   Phần Thưởng Khi Sử Dụng tối đa thêm 2000 Thái Thanh Chân Kinh
  • Chắc chắn nhận được:
   • 150.000.000 điểm kinh nghiệm
   • Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Nhận Được:
    • Ngựa Phi Vân
    • Mảnh Vũ Khí Hoàng Kim Môn Phái
    • Trang bị An Bang

  Sự Kiện Phản Đồ Võ Lâm

  • Thời Gian Diễn Ra Sự Kiên: 20h30 Hàng Ngày
  • Vị Trí Xuất Hiện Boss: Xuất hiện 1 Boss vị trí ngẫu nhiên trên toàn bản đồ.
  • Phần Thưởng Nhận Được Khi Tiêu Diệt Boss:
   • Trang bị Xanh
   • Bí Phổ Môn Phái 120
   • Mảnh Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái
   • Bí Kip 90
   • Ngựa 80
   • Trang bị An Bang
   • Trang bị Định Quốc
   • Trang bị Hiệp Cốt
   • Trang bị Nhu Tình
   • Tẩy Tủy Kinh
   • Võ Lâm Mật Tịch
   • Tiên Thảo Lộ
   • Thủy Tinh
   • Tinh Hồng Bảo Thạch
   • Thiết La Hán
   • Bách Quả Lộ
   • Và còn nhiều vật phẩm quý khác