Tải Game

[Thành Đô] Sự Kiện 30/04 - 01/05

Thời Gian Bắt Đầu: 17h00 ngày 23/04/2021

Thời Gian Kết Thúc: 17h00 ngày 22/05/2022

NỘI DUNG SỰ KIỆN:

NPC Nội Dung
Lễ Quan Sự Kiện

Vị Trí: Thất Đại Thành Thị

Chức năng:

 • Sử dụng vật phẩm Sự Kiện
 • Mua vật phẩm Sự Kiện
 • Gia hạn Sự Kiện
 • Nhận thưởng Sự Kiện

Vật Phẩm Liên Quan

Vật Phẩm Nội Dung

Chiếc Nón Chiến Sĩ

Đôi Giày Chiến Sĩ

Chiếc Áo Chiến Sĩ

Chiếc Võng Trường Sơn

Rơi tại Khu Vực Luyện công trên cấp 50.

Ba Lô Con Cóc

 • Mua tại NPC Tổng Quản Sự Kiện
 • Giá: 2 vạn lượng

Huy Chương Chiến Thắng

 • Mua tại NPC Tổng Quản Sự Kiện
 • Giá: 1 Xu

Bức Thư Từ Chiến Trường

 • Gia hạn thêm sử dụng Vật Phẩm Kỷ Vật - Bạch Kim

Chế Tạo Vật Phẩm

Vật Phẩm Công Thức Nội Dung

Rương Kỷ Vật - Gỗ

Ghép tại NPC Tổng Quản Sự Kiện

Công Thức Ghép:

 • 1 Chiếc Nón Chiến Sĩ.
 • 1 Đôi Giày Chiến Sĩ.
 • 1 Chiếc Áo Chiến Sĩ.
 • 1 Chiếc Võng Trường Sơn.

Sử Dụng nhận:

 • Kỷ Vật - Bạc

Rương Kỷ Vật - Vàng

Ghép tại NPC Tổng Quản Sự Kiện

Công Thức Ghép:

 • 1 Rương Kỷ Vật - Gỗ.
 • 1 Ba Lô Con Cóc.

Sử Dụng ngẫu nhiên nhận:

 • Kỷ Vật - Bạc
 • Kỷ Vật - Vàng
 • Kỷ Vật - Bạch Kim
 • Phần thưởng vật phẩm có thể nhận được
  • Tiên Thảo Lộ
  • Thiết La Hán
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Các Loại Thuốc Lak
  • Danh Vọng
  • Và còn nhiều vật phẩm quý khác

Rương Kỷ Vật - Bạch Kim

Ghép tại NPC Tổng Quản Sự Kiện

Công Thức Ghép:

 • 1 Rương Kỷ Vật - Gỗ.
 • 1 Huy Chương Chiến Thắng.

Sử Dụng ngẫu nhiên nhận:

 • Kỷ Vật - Bạc
 • Kỷ Vật - Vàng
 • Kỷ Vật - Bạch Kim
 • Bức Thư Từ Chiến Trường(gia hạn sử dụng thêm Kỷ Vật - Bạch Kim
 • Phần thưởng vật phẩm có thể nhận được
  • Ngựa Phi Vân
  • Ngựa Chiếu Dạ
  • Nhạc Vương Hồn Thạch
  • Bí Kip 90
  • Ngựa 80
  • Trang bị An Bang
  • Trang bị Định Quốc
  • Trang bị Hiệp Cốt
  • Trang bị Nhu Tình
  • Đại Thành Bí Kíp 90
  • Tẩy Tủy Kinh
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Tiên Thảo Lộ
  • Thủy Tinh
  • Tinh Hồng Bảo Thạch
  • Thiết La Hán
  • Bách Quả Lộ
  • Các Loại Thuốc Lak
  • Danh Vọng
  • Và còn nhiều vật phẩm quý khác

Kỷ Vật - Bạc

Nhận được khi sử dụng:

 • Rương Kỷ Vật - Gỗ
 • Rương Kỷ Vật - Vàng
 • Rương Kỷ Vật - Bạch Kim

  Sử Dụng nhận:

  • 50.000 Kinh Nghiệm

  Giới Hạn Sử Dụng: 100.000.000 điểm Kinh Nghiệm

  Kỷ Vật - Vàng

  Nhận được khi sử dụng:

 • Rương Kỷ Vật - Vàng
 • Rương Kỷ Vật - Bạch Kim

  Sử Dụng nhận:

  • 100.000 Kinh Nghiệm

  Giới Hạn Sử Dụng: 200.000.000 điểm Kinh Nghiệm

  Bao Kỷ Vật - Bạch Kim

  Nhận được khi sử dụng:

 • Rương Kỷ Vật - Vàng
 • Rương Kỷ Vật - Bạch Kim

  Sử Dụng nhận:

  • 200.000 Kinh Nghiệm

  Giới Hạn Sử Dụng: 400.000.000 điểm Kinh Nghiệm

  Phần Thưởng Mốc

   Phần Thưởng Sử Dụng Tối Đa 3 loại Kỷ Vật (Bạc - Vàng - Bạch Kim)
  • Chắc chắn nhận được:
   • 60.000.000 điểm kinh nghiệm
   • 1 cuốn Tẩy Tủy Kinh
  • Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Nhận Được:
   • Ngựa 80
   • Trang bị Định Quốc
  • Lưu Ý: Sử dụng Bức Thư Từ Chiến Trường có thể sử dụng thêm 2000 Kỷ Vật - Bạch Kim
   Phần Thưởng Khi Sử Dụng tối đa thêm 2000 Bao Kỷ Vật - Bạch Kim
  • Chắc chắn nhận được:
   • 100.000.000 điểm kinh nghiệm
   • 1 cuốn Võ Lâm Mật Tịch
  • Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Nhận Được:
   • Ngựa 80
   • Trang bị An Bang

  Sự Kiện Phản Đồ Võ Lâm

  • Thời Gian Diễn Ra Sự Kiên: 20h30 Hàng Ngày
  • Vị Trí Xuất Hiện Boss: Xuất hiện 1 Boss vị trí ngẫu nhiên trên toàn bản đồ.
  • Phần Thưởng Nhận Được Khi Tiêu Diệt Boss:
   • Trang bị Xanh
   • Bí Kip 90
   • Ngựa 80
   • Trang bị An Bang
   • Trang bị Định Quốc
   • Trang bị Hiệp Cốt
   • Trang bị Nhu Tình
   • Tẩy Tủy Kinh
   • Võ Lâm Mật Tịch
   • Tiên Thảo Lộ
   • Thủy Tinh
   • Tinh Hồng Bảo Thạch
   • Thiết La Hán
   • Bách Quả Lộ
   • Và còn nhiều vật phẩm quý khác