Tải Game

Hướng dẫn làm nhiệm vụ 90.

Trong quá trình hành tẩu giang hồ, phô trương sức mạnh nên không thể thiêu tuyệt chiêu kỹ năng 90 môn phái. Sau đây xin gửi tới các nhân sỹ hướng dẫn làm nhiệm vụ kỹ năng 90 môn phái.

 

Điều Kiện để làm nhiệm vụ:

 • Yêu cầu nhân vật Cấp 90.

 • 3000 Điểm Danh Vọng. (tham gia các hoạt động săn boss, Tống Kim… để kiếm danh vọng)

 • Tiêu diệt 5 Phản đồ môn phái.

 

Hướng dẫn làm nhiệm vụ:

Đến gặp NPC môn phái tại các thôn làng để nhận nhiệm vụ 90.

Npc sẽ yêu cầu bạn truy tìm 5 Phản đồ tại các tọa độ sau:

 • 218/199 Khỏa Lang Động (Phản đồ hệ Kim)

 • 199/200 Tiên Cúc Động (Phản đồ hệ Mộc)

 • 159/173 Trường Bạch Sơn Nam (Phản đồ hệ Thủy)

 • 210/195 Mạc Cao Quật (Phản đồ hệ Hỏa) 

 • 184/197 Mạc Cao Quật (Phản đồ hệ Thổ)

Lưu Ý:

 • Sau khi làm xong nhiệm vụ, đến NPC môn phái trả nhiệm vụ và được chọn kỹ năng 90 theo môn phái của mình.

 • Mỗi nhân vật chỉ được nhận duy nhất 1 lần, nhận duy nhất 1 kỹ năng 90.

 • Sau khi Phản đồ võ lâm bị tiêu diệt sẽ hồi sinh lại sau 1 phút.