Tải Game

Hướng Dẫn Thay Đổi Thông Tin Tài Khoản

Thời Gian Hỗ Trợ Đổi Thông Tin Tài Khoản :
09H ===> 20H Hằng Ngày


Thay đổi số điện thoại
Số điện thoại là một thông tin cực kỳ quan trọng, nếu người nào giữ số điện thoại của tài khoản thì người đó chính là chủ của tài khoản dù tình huống nào xảy ra. Các bạn phải giữ kỹ thông tin này khi trao đổi mua bán. Không được tiết lộ thông tin về tài khoản cho người khác tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

 

Soạn tin nhắn theo cú pháp
Cú pháp tin nhắn

- ID (Tài Khoản Đăng nhập ) Số điện thoại mới
- Gửi đến số: 0983.096.500
Trong đó   là khoẳng trắng
Lưu ý:
Kiểm tra kỹ số điện thoại có chính xác không? trước khi nhắn tin
Ví dụ:
- ID ( tài khoản đăng nhập )
- Số điện thoại mới là 0123456789
Soạn tin:
- taikhoantest 0123456789
- Gửi: 0983.096.500

 

Thay đổi mật khẩu bằng SDT
- Soạn tin nhắn theo cú pháp
Cú pháp tin nhắn
- ID (Tài Khoản Đăng nhập ) Mậtkhẩu mới
- Gửi đến số: 0983.096.500
Trong đó   là khoẳng trắng
Ví dụ:
- ID tài khoản đăng nhập là taikhoantest
- Mật khẩu mới là a123123
Soạn tin:
- taikhoantest  a123123
- Gửi: 0983.096.500