Tải Game

Hướng Dẫn Nhận Xu Khi Nạp Thẻ Thành Công

Bước 1:
Đăng nhập vào trang chủ:
https://id.vlviet.net/account/login

Bước 2:

Chọn nạp thẻ > nạp thẻ điện thoại và chọn Loại Thẻ + Mệnh Giá

(Lưu ý: chọn đúng loại thẻ và mệnh giá thẻ nạp, nếu chọn sai thẻ sẽ bị mất)

Bước 3:
Đợi ít phút và vào game tới gặp Tiền Trang (191/201 Tương Dương) để nhận Xu.

Bước 4:

Mở hành trang và kiểm tra số Xu đã nạp thành công!